Regulamin

 1. Sklep internetowy www.ziomek.net prowadzony jest przez firmę Handel Pamiątkami „Ziomek” S.C. A.W.A.B.M.E.W. Ziomek, M.Kowacki, 31-042 Kraków, Rynek Główny 1/3, Sukiennice – Kram 12, zwaną dalej Firmą „Handel Pamiątkami”.

 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z przyjęciem oferty handlowej Firmy „Handel Pamiątkami” i z akceptacją niniejszego regulaminu.

 3. Produkty będące w ofercie internetowej Firmy „Handel Pamiątkami” znajdują się w stałej ofercie, jednak w ograniczonych ilościach. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego więcej niż 5 sztuk danego produktu Firma „Handel Pamiątkami” zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu realizacji zamówienia. O przedłużeniu czasu realizacji zamówienia niezwłocznie powiadamiamy Klienta. Zamówienia na hurtowe ilości produktów rozpatrywane i realizowane są w trybie indywidualnym; w takich przypadkach prosimy o uprzedni kontakt z pracownikami sklepu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres znajduje się na tejże stronie.

 4. W przypadku zamówień i zapytań nietypowych co do charakteru lub ilości zamówionych produktów prosimy o indywidualny kontakt z pracownikami naszego sklepu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres znajduje się na tejże stronie.

 5. Ceny podane przy produktach są cenami brutto i zawierają w sobie przypisany im podatek VAT.

 6. Wszelkie podane przy produktach specyfikacje, w tym wymiary, mają charakter orientacyjny. W związku z rękodzielniczym charakterem produktów specyfikacje zamówionych i otrzymanych przez Klienta produktów mogą się nieznacznie różnić od podanych na stronie.

 7. W związku z rękodzielniczym charakterem produktów umieszczonych na tej stronie oraz cyfrowym charakterem zdjęć umieszczonych na stronie mogą nastąpić różnice pomiędzy produktami otrzymanymi przez Klienta, a zaprezentowanymi na zdjęciach w zakresie barw, odcieni, kolorystyki, układu kolorów na produkcie itp. Wyżej wymienione różnice nie mają wpływu na wartość produktów i spowodowane są ręcznym wykonaniem i nautralnymi właściwościami wykorzystanych do ich produkcji materiałów, takich jak drewno.

 8. Firma „Handel Pamiątkami” zapewnia nadanie przesyłki zawierającej produkty wolne od wad fizycznych, nie odpowiada natomiast za wady powstałe w wyniku transportu na adres podany przez Klienta. Za wady powstałe w wyniku transportu odpowiada firma transportowa.

 9. Warunki dostawy: koszt przesyłki pokrywa Klient; transport produktów zamówionych przez Klienta odbywa się za pośrednictwem przesyłki priorytetowej Poczty Polskiej. Za uszkodzenia wynikające z transportu, a także za czas transportowania przesyłki odpowiada Poczta Polska lub firma kurierska. Realizowanie zamówień przy udziale firm kurierskich odbywa się w przypadku indywidualnego życzenia Klienta i toczy się trybem indywidualnym. Możliwy jest także osobisty odbiór zamówionych produktów.

 10. Formą płatności za zamówienie jest przelew bankowy. Dane dotyczące przelewu udostępniane są Klientowi przy składaniu zamówienia. Firma „Handel Pamiątkami” nadaje przesyłkę z zamówionymi produktami po wpłynięciu pieniędzy za zamówione towary oraz przesyłkę na konto firmowe. W trosce o wygodę naszych Klientów dotrzymamy wszelkich starań, by w czasie pomiędzy złożeniem przez Klienta zamówienia, a wpłynięciem na rachunek bankowy Firmy „Ziomek” zapłaty za to zamówienie, przygotujemy produkty do wysyłki tak, by możliwie skrócić czas realizacji zamówienia.

 11. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres sklepu.

 12. Ustosunkowujemy się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep tegoż towaru wraz z protokołem niezgodności. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez sklep tegoż towaru wraz z protokołem niezgodności Firma „Ziomek” nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie uznaje się za uzasadnione.

 13. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.